پچ پنل فیبر نوری

پچ پنل فیبر نوری، جزو تجهیزات و امکانات مدیریت کابل است که عمدتا به کار می رود. این مجموعه شامل یک سری از نقاط اتصال تجهیزات الکترونیکی و به طور عمده اتصالات پچکورد های فیبر نوری می باشد

پچ پنل فیبر نوری تجهیزی است که اتصالات فیبر نوری را در خود نگهداری می کند. به کار بردن این وسیله در شبکه ویژگی ها و مزایای متعددی به همراه خواهد داشت. از جمله ویژگی های استفاده از پچ پنل فیبرنوری عبارتند از :

1- یک نقطه مرکزی جهت گردآوری همه فیبرهای نوری ایجاد می نماید.

2- به دلیل متمرکز کردن فیبرهای نوری در یک نقطه، مدیریت شبکه آسان تر می شود.

3- به راحتی می توان بر عملکرد شبکه فیبرنوری نظارت نمود و در صورت نیاز به توسعه شبکه با حداقل هزینه آن را انجام داد.

4- عیب یابی و رفع عیوب احتمالی در شبکه فیبر نوری در صورت استفاده از پچ پنل فیبرنوری آسان تر انجام می شود.

5- ساختار فلزی پچ پنل فیبرنوری به گونه ای طراحی شده است که حداکثر حفاظت از تارهای فیبرنوری را به عمل می آورد.

6- با استفاده از پچ پنل فیبرنوری به شبکه خود، نظم و زیبایی خاصی را اضافه خواهید کرد.

7- پچ پنل فیبر نوری سبب خواهد شد تا خوانایی شبکه بهبود پیدا کند. این ویژگی به مدیر شبکه کمک می کند تا در هر لحظه بتواند تعیین کند، هر تار فیبر نوری در کدام بخش از شبکه مورد استفاده قرار گرفته است و وظیفه برقراری ارتباط کدامیک از تجهیزات شبکه را بر عهده دارد.

استفاده از پچ پنل فیبرنوری سبب می شود تا اتصالات فیبر نوری امن تر ، شبکه فیبر نوری منظم تر، زیباتر، قابل دسترس تر ، انجام تغییرات سریعتر و کم هزینه تر و در کل مدیریت بر چنین شبکه ای آسانتر و متمرکز تر صورت پذیرد و راندمان کاری بهبود یابد.

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی