دوربین مداربسته

تولید دوربین های مداربسته با برند

5NET

بصورت نیمه صنعتی با بهترین کیفیت  و قیمت

و همچنین از  ابتدای سال آینده   دوربین های مداربسته تحت شبکه توسط این مجموعه تولید می گردد