پیگتیل فیبر نوری

پیگتیل  فیبر نوری در واقع کابل های فیبر نوری هستند که یک سر آن ها کانکتور خورده است و می توانند از طریق این سر مستقیما به دستگاه ها و تجهیزات دیگر متصل شوند و سر دیگر آن به کابل ورودی فیوژن می شود. کانکتور این پیگتیل ها می تواند  از انواع مختلف استفاده شده باشد SC  FC  و LC   و همچنین این پیگتیل ها در طول های مختلف

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی