انواع کانکتور شبکه

در حال حاضر کانکتور شبکه برای کابل   معمولی که با قطر کمتر از استاندارد  تولید شده برند های زیر می باشد    

              

CAT5E UTP  -SFTP  - CAT6 UTP - SFTP

AMP - 5NET - UBINET - 

 جهت کابل ها ی شبکه  CAT6A SFTP

 TAIKO NET- 5NET- VELOCTY -  

 

جهت کابلهای شبکه  CAT7 SFTP

 برند تایکو دارای کانکتور می باشد .