کابل شبکه

فروش انواع کابل شبکه با برند های

ولوسیتی  velocty - nexans-legrand لگراند -delta-دلتا - belden  بلدن - hubbell هابل -  helukabel  هلوکیبل - infilink  اینفیلینک - berandrex  برندرکس -corning کرنینگ -leoniلئونی -dintek دینتک -molex مولکس -draka دراکا - sunetسان نت-leviton لویتون - sky اسکای - taiko net تایکو نت - linx com لینکس کام- d link  دی لینک- 

   cat5e-cat6 utp- ftp - sftp

 کابل شبکه outdoor

کابل های outdoor  خاص- زره دار