خدمات

خدمات آموزش شامل :

مبانی مخابرات مبتنی بر تکنولوژی فیبر نوری
آموزش تجهیزات جوش فیبر نوری
آموزش تجهیزات تست و آنالایزرهای فیبر نوری
آموزش آشنایی با شبکه های FTTX – FTTH


اجرا و خدمات در زمینه خطوط فیبر نوری

فیوژن ، تست و آنالیز خطوط فیبر نوری و ارائه راه کارهای بهینه سازی
ساماندهی خطوط در مراکز مخابراتی Cable Management
نصب و راه اندازی SDH-PDH و مانیتورینگ شبکه فیبر نوری